Print
Nov 15
 • Varsity

Tryouts

Friday TBD

Nov 16
 • Varsity

Tryouts

Saturday TBD

Dec 03
 • Varsity
 • game

Parma

 • Win
 • 1-0

57-48

1
0
Dec 06
 • Varsity
 • game

Firth

 • Win
 • 2-0

61-53

1
0
Dec 07
 • Varsity
 • game

South Fremont

 • Loss
 • 2-1

57-39

1
0
Dec 10
 • Varsity
 • game

@ Liberty Charter

 • Win
 • 3-1

56-52

0
0
Dec 12
 • Varsity
 • game

The Ambrose School

 • Loss
 • 3-2

57-49

1
0
Dec 14
 • Varsity
 • game

@ Parma

 • Loss
 • 3-3

40-32

1
0
Dec 16
 • Varsity
 • game

@ Homedale

 • Loss
 • 3-4

34-29

0
0
Dec 18
 • Varsity
 • game

@ Vision Charter

 • Win
 • 4-4

53-17

1
0
Dec 20
 • Varsity
 • bye

Bye

 • 4-4

0-0

0
0
Jan 04
 • Varsity
 • game

Homedale

 • Loss
 • 4-5

60-51

1
0
Jan 09
 • Varsity
 • game

New Plymouth

 • Loss
 • 4-6

46-44

1
0
Jan 14
 • Varsity
 • game

Melba

 • Win
 • 5-6

64-55

1
0
Jan 17
 • Varsity
 • game

@ Marsing

 • Loss
 • 5-7

45-34

0
0
Jan 21
 • Varsity
 • game

@ McCall-Donnelly

 • Loss
 • 5-8

43-30

0
0
Jan 23
 • Varsity
 • game

Nampa Christian

 • Win
 • 6-8

69-67

0
0
Jan 25
 • Varsity
 • bye

Bye

 • 6-8

0-0

0
0
Jan 29
 • Varsity
 • game

Vision Charter

Wednesday 7:30 PM

Jan 31
 • Varsity
 • game

@ New Plymouth

Friday 7:30 PM

Feb 05
 • Varsity
 • game

McCall-Donnelly

Wednesday 7:30 PM

Feb 07
 • Varsity
 • game

@ Melba

Friday 7:30 PM

Feb 10
 • Varsity
 • game

Marsing

Monday 7:30 PM

Feb 12
 • Varsity
 • game

@ Nampa Christian

Wednesday 7:30 PM

Feb 18
 • Varsity
 • tournament

District Tournament

Tuesday TBD

Mar 05
 • Varsity
 • playoff

State Playoffs

Thursday TBD